Het idee was om een fully responsive applicatie te maken, vanuit een basis die flexibel genoeg is om op meerdere manieren toegepast te kunnen worden.
Voor het verwerken van een klein eenvoudig formulier, tot een compleet programma met meerdere variaties en afhankelijkheden.

Veelal was er informatie splitsing, en hergroepering nodig om de flow overzichtelijk te houden.
Voor een kleine applicatie is dit nog te overzien, maar voor complexere applicaties is dat zelfs niet genoeg.
Zodoende is besloten om het af te bakenen in hoofdstukken (groepering van persoonsgevens bijvoorbeeld), met meerdere stappen en verschillende schermen.
Wanneer deze hoofdstukken afgerond zijn, vouwen deze dicht met een samenvatting van de ingevulde informatie om zo ruimte en focus te geven aan het volgende gedeelte.

De kracht van de applicatie zit in de flexibiliteit, en de mogelijkheid om deze uit te blijven breiden. Met elke variatie, wordt de applicatie completer.